NFC-teknologian hyödyntäjä kohtaa osaajat – Turun yliopiston Match Making käytännössä

Turun yliopisto toteutti Digikyvykkyys-hankkeessa Match Making -palvelun kokeilun Heimo-Koru Oy:n kanssa keväällä 2020. Jouni Kanerva, Heimo-Koru Oy:n toimitusjohtaja, halusi tietää onko NFC (Near Field Communication) yrityksen tuotteisiin toimiva teknologinen ratkaisu. Digikyvykyys.fi räätälöi tähän hieman erilaisen toimenpiteen: Match Making -palvelun.

“Match Making -palvelussa haetaan käytännönläheistä osaamista ja harrastuneisuutta valitusta aiheesta. Siten tehtävä on räätälöity enemmänkin intohimoisesti asiaan suhtautuville kyvykkyyksille, jotka haluavat sekä syventää ja päivittää omaa osaamistaan että jakaa sitä”, toteavat digikyvykkyyksien nostopalveluja kehittävät erikoistutkija Ville Harkke ja lehtori Antti Tuomisto Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta.

Match Making -toimenpiteeseen osallistuivat osaajat Mika Aarnio ja Timo Harinen. Kummallakin on vahva osaaminen aihepiiristä, toisiaan täydentäen. Lisäksi Mika ja Timo osoittavat hyvin, millaisia osaajia ja kyvykkyyksiä on jo nyt verkostoissa käytettävissä. Parhaat vapaat käytettävissä olevat resurssit saatiin kiinnitettyä Heimo-Korun projektiin.

Heimo-Korun toimitusjohtaja Jouni Kanerva: “Digikyvykkyys-hanke vastasi odotuksiamme. Mika ja Timo tekivät yksityiskohtaisen ja tarkan analyysin projektin vaatimukset täyttävistä nfc-muistin sisältävistä tageista. Tutkimukseen toi lisähaastetta nfc-tagien minimalistiset ulkomitat, lisäksi vaatimuksiin kuului mm. vedenpitävyys. Samalla selvitettiin muistien luettavuutta eri puhelimilla sekä suunniteltiin nfc-muistiin tallennettavaa valmista lomakepohjaa, johon asiakas saa helposti täytettyä omat tietonsa. Saatujen tulosten pohjalta tilataan vaatimukset täyttäviä nfc-tageja käytettävyystesteihin henkilötestiryhmää varten. Hankkeesta oli suurta hyötyä tuotekehityksessä ja osallistumme mielellämme vastaaviin hankkeisiin myös jatkossa.”

Turun yliopiston Digikyvykkyys-hankkeen toimenpiteissä korostuvat nano-oppiminen, dialogi ja yhteiskehittäminen sekä tapaus- ja henkilökohtaisuus. Heimo-Korun pilotti sopi hyvin näihin ominaisuuksiin tuottaen hyvän kokemuksen kaikille osapuolille.

Digikyvykkyyksiään nostivat Jounin lisäksi siis Timo Harinen ja Mika Aarnio. Timo: “Olen työskennellyt pääasiassa suurissa yrityksissä. Tässä projektissa olikin mielenkiintoista nähdä, miten pienyrityksen ja yliopiston kesken asioista neuvotteleminen sujui hyvin joustavasti.”

Timo ja Mika: “Lähdimme NFC-projektiin mukaan kiinnostuksesta kyseistä aihepiiriä kohtaan. Yhteispalaverissa asiakkaan kanssa saimme kuulla hyvin mielenkiintoisia ideoita NFC-tagien mahdollisista tulevaisuudennäkymistä ja käyttökohteista. Projektissa perehdyttiin erityisesti NFC-tekniikan soveltuvuuteen kuluttajien arkeen eräissä vaativissa toimintaympäristöissä.”

Kaikille osallistujille osallistuminen tuntui hyödylliseltä. NFC-tagien ominaisuudet tulivat tutuksi samaten kuin niiden soveltamisen mahdollisuudet ja haasteet kohdeyrityksen tapauksessa.

Mika Aarnio toteaa lopuksi: “Oli hyödyllinen projekti. Tässä tuli hyödynnettyä Digikyvykkyys-hankkeen muiden kurssien sisältöä”.

Lisätietoja: lehtori Antti Tuomisto ja erikoistutkija Ville Harkke
antti.tuomisto@utu.fi ja ville.harkke@utu.fi
040-7371533

Digikyvykkyys.fi
Work Informatics
Tietojärjestelmätiede
Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *