TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Digikyvykkyys-projektissa koulutetaan asiantuntijoita, jotka hallitsevat uusimmat interaktiiviset teknologiat digitaalisessa kuntoutuksessa, turvakoulutuksessa tai meriteollisuudessa. Koulutusta tullaan tarjoamaan kehittäjille uusien työkalujen käytössä sekä niitä soveltaville ammattilaisille. Erilaisia hyödynnettäviä teknologioita ovat esimerkiksi virtuaalitodellisuuteen (VR, Virtual Reality) liittyvät ratkaisut, erilaiset liikkeen tunnistusta hyödyntävät työkalut ja lisätyn todellisuuden (AR, Augmented Reality) teknologiat.

Koulutuksia järjestetään useina ajankohtina, ensimmäinen ryhmä alkaa toukokuussa. Koulutukset ovat maksuttomia. Mikäli olet kiinnostunut, otathan yhteyttä mika.luimula@turkuamk.fi.

Koulutus

Uudet interaktiiviset teknologiaratkaisut

  • Turvakoulutus
  • Meriteollisuus
  • Digitaalinen kuntoutus ja fysioterapia

Opinnot

Uusien innovatiivisten sovellusten kehittäjä

  • tunnistaa olemassa olevat digitaaliset ratkaisut ja niiden kohderyhmät
  • perustaidot digitaalisten ratkaisujen kehitykselle hyödyntäen uusimpia interaktiivisia teknologioita
  • kykenee soveltamaan opittua teollisuusprojekteissa

Teknologioiden käytön ja soveltamisen kouluttaja

  • tunnistaa olemassa olevat digitaaliset ratkaisut ja niiden kohderyhmät
  • kuinka hyödyntää erilaisia digitaalisia ratkaisuja
  • kuinka asentaa ja käyttää laitteistoja ja ohjelmistoja