TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Digitaalinen tuotekehitys

Digitaalinen tuotekehityksen valmennus tarjoaa tietokoneavusteisten ohjelmistojen (CAD/CAM/CAE), mallien (digital twin eli digitaalinen kaksonen) sekä suunnittelualustojen liittyvää osaamista sekä ymmärrystä, miten näitä voidaan hyödyntää tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Samaa koneesta tai laitteesta luotua kaksosmallia käytetään kuvaamaan todellisen koneen käyttöä ja käyttäytymistä aina konseptisuunnittelusta tuotteen valmistusprosessiin ja markkinointiin asti. Laskennallinen optimointi ja erilaiset suunnitteluanalyysit mahdollistavat koneen toimintojen optimoinnin sekä eri vaihtoehtojen kustannustehokkaan vertailun.

Digitaalinen valmistus

Digitaalisen valmistuksen valmennuksen tarjoamia keskeisiä osaamisia ovat tietokoneavusteisen valmistuksen menetelmät sekä ohjelmistot (CAD/CAM). Kappaleiden suunnittelussa ja valmistuksessa on osattava hyödyntää CNC-työstökeskuksien monipuolisia ominaisuuksia, tietokoneavusteisten osien koneistuksen simulointia postprosessoiduista ohjelmista simulointiohjelmistoon tehdyillä konemalleilla, sekä valmistusta moniakselisilla CNC-työstökoneilla. Valmistuksessa on osattava hyödyntää myös joustavia FM-valmistusjärjestelmiä ja osattava käsitellä materiaalivirtaa ko. ympäristöissä.

3D-tulostus

AM (Additive Manufacturing, ainetta lisäävä valmistus, 3D-tulostus) tarjoaa huomattavia etuja valmistavalle teollisuudelle sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Valmennuksen tarjoamia keskeisiä osaamisia ovat eri 3Dtulostusteknologioiden ja -menetelmien mahdollisuudet, erityispiirteet ja rajoitteet, 3Dtulostuksen suunnittelu- ja valmistusketju materiaalista valmiiksi komponentiksi (DfAM, tulostettavuus), 3D-tulostustettavan osan suunnittelumetodiikat, tietokoneavusteiset suunnittelutyökalut, 3D-tulostusmateriaalit ja niiden valinta sekä 3Dtulostimet ja niiden valinta.

Kevytrobotiikka

Kevytrobotiikka eli palvelurobottien tai yhteistoimintarobottien käyttö teollisuudessa lisääntyy merkittävästi. Valmennuksen tarjoamia keskeisiä osaamisia ovat valmistusprosessien potentiaalisten robotisointikohteiden tunnistaminen, robotti-investointiprojektien tehokas toteuttaminen huomioiden tekniset ja taloudelliset reunaehdot sekä turvallisuuden ja käyttäjäkokemuksen näkökulmat, robotiikan sovellettavuus ketterässä piensarjatuotannossa (simulointi, aistijärjestelmät, työkalu- ja apulaitesuunnittelu) sekä robotisoidun tuotannon huomiointi tuotesuunnittelussa.

 

K O U L U T U S K A L E N T E R I

TAMKin syksyn 2020 koulutukset:

Verkkokurssit: Syksyn verkkokoulutukset käynnistyvät 28.9.2020 alkaen. Koulutukset on tarkoitettu yritysten henkilöstölle ja työttömille työnhakijoille. Verkkokoulutuksiin voit ilmoittautua voit joustavasti aina 30.11.2020 mennessä. Kysymyksiä varten opettajan tuki on saatavilla kurssilaisille aina 11.12.2020 asti. Ilmoittautuminen koulutuksiin on päättynyt.

Lähikoulutukset:

TAMKin kevään 2020 koulutukset:

  • Moniakselisen koneistuksen perusteet 20.2
  • 3D-tulostus tutuksi 5.3.

TAMKin syksyn 2019 Teknologiat tutuksi -koulutukset:

  • Robotiika tutuksi 2.9.
  • PDM tutuksi 10.10.
  • FMS tutuksi 29.10
  • 3D-tulostus tutuksi 20.11.

Ilmoittautuminen viikkoa ennen koulutuspäivää. Lisätietoa koulutuksista uutiset ja tapahtumat jutuista.