Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu

Koulutus on päättynyt.

Painettavan elektroniikan opintoja voit suorittaa Oamkin YAMK opinnoissa (https://www.oamk.fi/fi/koulutus/ylemmat-ammattikorkeakoulututkinnot/printed-intelligence) tai avoimessa ammattikorkeakoulussa (https://oamk.fi/fi/koulutus/avoin-ammattikorkeakoulu).

Painettavan elektroniikan osaaja 

Painettava elektroniikka on toiminnallisten materiaalien painamista perinteisillä painomenetelmillä eri painoalustoille. Yhä useammat toimialat hyödyntävät painettavaa tekniikkaa, esimerkkeinä ovat valaistus, autoteollisuus, terveys ja hyvinvointisovellukset, pikadiagnostiikka ja rakentaminen. Oulun alueella painettava elektroniikka on yksi nopeasti kasvava alue. Alueella on syntynyt viime vuosina useita painettavaa tekniikkaa hyödyntäviä yrityksiä ja alan erityisosaajista on pulaa.

Oulun Yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy järjestävät yhteistyössä painettavan elektroniikan valmennuskokonaisuuden. Valmennuksessa annetaan teoriapohja sekä käytännön koulutusta valmistusprosesseissa käytettäviin painotekniikoihin, materiaaleihin, suunnitteluun ja testauksiin sekä laboratorioturvallisuuden perusperiaatteet. Kokonaisuuteen kuuluu myös yritystoimeksiantona tai yrityksessä tehtävä projektityö. Koulutuksen aikana on mahdollista osallistua myös myöhemmin ilmoitettaviin työpajoihin eri aihealueista, esimerkiksi ympäristön pikatestisovellukset, rakenteellinen elektroniikka yms.

Valmennettavat voivat suorittaa 32 op:n Painettavan elektroniikan osaaja- valmennuskokonaisuuden tai räätälöidä koulutuspaletista haluamansa kokonaisuuden huomioiden osaamistavoitteen ja aiemman osaamisen sekä työkokemuksen. Valmennuskokonaisuus soveltuu työttömille ja työttömyysuhan alaisille omaehtoiseen koulutukseen tai sivutoimiseen opiskeluun. Myös työssäkäyvät voivat päivittää osaamistaan valitsemillaan moduuleilla. 

Tavoite:

Valmennusjaksojen jälkeen osallistujalla on osaamista siitä, miten tuotteita ja sovelluksia valmistetaan ja kehitetään painettavaa elektroniikkaa hyödyntäen. Koulutuksen pääpaino on uutta tekniikkaa hyödyntävien tuotteiden valmistus, suunnittelu ja kehittäminen yhdessä eri toimialojen yritysten kanssa. Valmennetut vievät valmennuksissa kertynyttä osaamistaan ja kokemustaan yrityksiin ja pienentävät siten yritysten havaittua osaajavajetta.

Kohderyhmä:

  • Työnhakijat ja alanvaihtajat
  • ICT-alan ja niitä tukevien tekniikan ja luonnontieteen alojen korkeakoulutetut
  • Alalla työskentelevät, jotka haluavat lisäkoulutusta painettavasta tekniikasta
  • Yritykset, joissa tarvitaan erityisosaamista painettavasta tekniikasta

Esitieto/koulutus/osaamis- vaatimukset:

Ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava tai vähintään kandidaatin yliopistotutkinto teknisten tai luonnontieteiden alalta

Riittävä englannin kielen taito. Koulutusmateriaali on pääosin englanniksi.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuspaketista voi valita haluamansa moduulit koulutustarpeen mukaisesti. Opintokokonaisuus on yhteensä 32 opintopistettä. Koulutuksessa järjestetään lisäksi lyhyitä työpajoja, jotka voit lisätä valmennuskokonaisuuteen. Työpajojen aiheet ilmoitetaan myöhemmin.

Kevään ja syksyn  2020 kaikki koulutukset järjestetään joko verkkokurssina tai etäluentona. Mahdolliset laboratorio-osuudet järjestetään syksyllä lyhytkursseina.

Kesto:

Koulutus aloitetaan 1/2020 verkko-opintojaksolla Printed Electronics. Tämä moduuli on tarjolla itseopiskeluun 15.12.2020 saakka.  

Tarkemmat kurssikohtaiset aikataulut löytyvät sivun alaosan taulukosta.

Kouluttajat:

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun painettavaan elektroniikkaan erikoistuneet tutkijat ja opettajat.

Oulun yliopisto: professori Tapio Fabritius, dosentti Rafal Sliz

Oamk: lehtori Harri Määttä, tutkija Tomi Tuomaala, erikoistutkija Marja Nissinen, projektisuunnittelija Niina Torniainen

Koulutustyyppi ja koulutuspaikka:

Kevään ja syksyn 2020 koulutukset järjestetään Korona-pandemiasta johtuen verkkokursseina tai etäluentoina. Mahdolliset laboratorio-osuudet suoritetaan syksyllä 2020.

Koulutettavien määrä:

Syksyllä 2020 suoritettavilla laboratorio-osuuksilla (Printed electronics design and construction exercise) valmennettavien määrä on rajoitettu ja näihin moduuleihin haetaan valmennuspaikkaa erillisesti. Painettavan elektroniikan osaajan kokonaisuuden -suorittavat ovat ensisijaisia laboratoriokursseille valittavia.  Muihin moduuleihin osallistujamäärää ei ole rajoitettu. Myös edellä mainittujen kurssien verkkokurssit ovat avoimia kaikille.

Ilmoittautuminen:

  • Verkkokurssit ovat suoritettavissa oman aikataulun mukaisesti, taulukossa on suositusaikataulu koko kokonaisuuden suorittaville.
  • Ilmoittautumislomake on tämän sivun alaosassa

Yhteyshenkilöt

  • Valmennukset: Eero Huttunen, eero.j.huttunen(at)oulu.fi tai Marjo Leinonen, marjo.leinonen(at)oulu.fi
  • Painettavan elektroniikan valmennuksen omaehtoista koulutusta tai lyhytaikaista sivutoimista opiskelua työttömyysetuudella suunnittelevien yhteydenotot palvelujohtaja Jussi Leponiemi, 0295 056 706, S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi
Opintojakso Järjestäjä Toteutus Laajuus Ajankohta
Printed electronics Oamk Verkkokurssi (on-line). Kurssi tai vastaavat tiedot ovat edellytyksenä Advanced Printed Electronics labs- kurssille.   5 cr auki 15.12.2020 saakka
Advanced Printed Electronics labs Oamk Kurssille osallistuminen edellyttää Printed Electronics kurssin suorittamista tai vastaavaa osaamista. Suoritetaan verkkokurssina, labraosuudet järjestetään syksyllä 2020 lyhytkursseina.
 3 cr auki 15.12.2020 saakka
Printed electronics project Oamk Joustava toteutustapa: itsenäistä sekä ohjattua työskentelyä työryhmissä. Voidaan kehittää omaa ideaa tai tutkimuslaitosten ja yritysten ideoita.
 9 cr kesä – syksy / 2020
Printed electronics materials and components Oulun yliopisto Etäluennot ja itsenäistä työskentelyä.  5 cr 3 – 4 / 2020
Testing Techniques of Electronics and printed electronics Oulun yliopisto Etäluennot ja itsenäistä työskentelyä.  5 cr 5  – 6 / 2020
Printed electronics design and construction exercise Oulun yliopisto Itseopiskelua ja ohjattua laboratoriotyöskentelyä.

Kurssi pidetään englanniksi

 5 cr syksy / 2020
Yhteensä Oamk 17op

OY 15op

32 cr