Valmennukset ja Koulutukset

Investoi digikykyyn! Tutustu Digikyvykkyys-hankkeen tarjontaan.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Digitaalinen tuotekehitys

Digitaalinen tuotekehityksen valmennus tarjoaa tietokoneavusteisten ohjelmistojen (CAD/CAM/CAE), mallien (digital twin eli digitaalinen kaksonen) sekä suunnittelualustojen liittyvää osaamista sekä ymmärrystä, miten näitä voidaan hyödyntää tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Samaa koneesta tai laitteesta luotua kaksosmallia käytetään kuvaamaan todellisen koneen käyttöä ja käyttäytymistä aina konseptisuunnittelusta tuotteen valmistusprosessiin ja markkinointiin asti. Laskennallinen optimointi ja erilaiset suunnitteluanalyysit mahdollistavat koneen toimintojen optimoinnin sekä eri vaihtoehtojen kustannustehokkaan vertailun.

Digitaalinen valmistus

Digitaalisen valmistuksen valmennuksen tarjoamia keskeisiä osaamisia ovat tietokoneavusteisen valmistuksen menetelmät sekä ohjelmistot (CAD/CAM). Kappaleiden suunnittelussa ja valmistuksessa on osattava hyödyntää CNC-työstökeskuksien monipuolisia ominaisuuksia, tietokoneavusteisten osien koneistuksen simulointia postprosessoiduista ohjelmista simulointiohjelmistoon tehdyillä konemalleilla, sekä valmistusta moniakselisilla CNC-työstökoneilla. Valmistuksessa on osattava hyödyntää myös joustavia FM-valmistusjärjestelmiä ja osattava käsitellä materiaalivirtaa ko. ympäristöissä.

3D-tulostus

AM (Additive Manufacturing, ainetta lisäävä valmistus, 3D-tulostus) tarjoaa huomattavia etuja valmistavalle teollisuudelle sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Valmennuksen tarjoamia keskeisiä osaamisia ovat eri 3Dtulostusteknologioiden ja -menetelmien mahdollisuudet, erityispiirteet ja rajoitteet, 3Dtulostuksen suunnittelu- ja valmistusketju materiaalista valmiiksi komponentiksi (DfAM, tulostettavuus), 3D-tulostustettavan osan suunnittelumetodiikat, tietokoneavusteiset suunnittelutyökalut, 3Dtulostusmateriaalit ja niiden valinta sekä 3Dtulostimet ja niiden valinta.

Kevytrobotiikka

Kevytrobotiikka eli palvelurobottien tai yhteistoimintarobottien käyttö teollisuudessa lisääntyy merkittävästi. Valmennuksen tarjoamia keskeisiä osaamisia ovat valmistusprosessien potentiaalisten robotisointikohteiden tunnistaminen, robotti-investointiprojektien tehokas toteuttaminen huomioiden tekniset ja taloudelliset reunaehdot sekä turvallisuuden ja käyttäjäkokemuksen näkökulmat, robotiikan sovellettavuus ketterässä piensarjatuotannossa (simulointi, aistijärjestelmät, työkalu- ja apulaitesuunnittelu) sekä robotisoidun tuotannon huomiointi tuotesuunnittelussa.

Turun yliopisto

Digikyvyn nostopalvelut

Tulossa: Lukupiiri (dialogiin perustuvat tapaamiset) ja Karavaani (vierailuluentojen hyötykäyttö työssä).

Karavaani: Maailmanluokan asiantuntijoiden luentoja digitaalisuudesta ja liiketoiminnasta!

Turun yliopistossa käy vuosittain kymmeniä asiantuntijoita pitämässä vierailuluentoja eri kursseilla. Nyt niihin voi osallistua ilman kurssille rekisteröitymistä tai muuta hankaluutta.
ESR:n rahoittamassa Digikyvykkyys-hankkeessa tarjoamme teille vaivattoman tavan päästä osalliseksi yliopistolla jaettavasta huippuluokan tiedosta ja asiantuntijuudesta.
Ilmoittautukaa tästä linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/E5FF895FFD443522  ja tulkaa kuuntelemaan ja ennen kaikkea esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan omien alojensa ehdottomien huippujen kanssa.

Syksyn 2019 Karavaani-luennot tulevat tähän elokuussa:

 

Kevään 2019 aikana pidetiin seuraavia luentoja:

Digivajeen paikkauspalvelut

Tulossa: Match-making for U (omaksu uusi asia uusien osaajien kanssa oppien) ja U-SE (teknologian soveltajien ja tuottajien vuoropuhelut, ”you see..”).

U-Se eli ”Kokeile&Kysy” –palvelu on kehitetty terveysteknologiayrityksiltä saatujen tarpeiden perusteella.

Perusidea on tarjota tiiviitä mutta tehokkaita vuoropuheluja terveysteknologiayrityksen ja käyttäjäryhmien kanssa. Tässä käyttäjäryhmä on hoitotieteen maisteriopiskelijoita. Eli teknologia ja itse työn tekeminen ja tekijät kohtaavat rakentavan keskustelun merkeissä.
Mitä Kokeile & Kysy vaatii yritykseltä? Se tarvitsee muutaman tunnin itse tapaamiseen ja pientä valmistelua etukäteen. Jälkitoimet riippuvat tietysti siitä mitä ja kuinka paljon hyviä asioita tulee esiin.

Pääsette mukaan keväällä (huhti-kesäkuu) toteutettaviin Kokeile & Kysy –tapahtumiin

a)  ottamalla yhteyttä antti.tuomisto@utu.fi ja kertomalla että ”Kiinnostaa!”
b)  miettimällä alla olevia seikkoja. Näitä voidaan työstää sitten yhdessäkin.

 1. miettikää minkä tuotteen/palvelun/toiminnon haluatte ottaa keskustelun ja käytön demoamisen kohteeksi
 2. kirjoittakaa siitä max A4 alustus, saa olla kuvia ja linkkejä
 3. järjestämme tilaisuuden (n. 2 tuntia, meillä tai teillä), jossa asiaan perehtynyt hoitotieteen tiimi osallistuu fasilitoimaamme keskusteluun
 4. lopuksi sovitaan jatkotoimista, kerätään palaute ja kehitysideat, ja mahdollinen uusintakierros

Yksinkertaista. Toivottavasti myös kaunista ja antoisaa!
Jos siis kiinnostaa olla mukana niin ole yhteydessä, mietitään sisältöä ja sovitaan ajankohta.

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Digikyvykkyys-projektissa koulutetaan asiantuntijoita, jotka hallitsevat uusimmat interaktiiviset teknologiat digitaalisessa kuntoutuksessa, turvakoulutuksessa tai meriteollisuudessa. Koulutusta tullaan tarjoamaan kehittäjille uusien työkalujen käytössä sekä niitä soveltaville ammattilaisille. Erilaisia hyödynnettäviä teknologioita ovat esimerkiksi virtuaalitodellisuuteen (VR, Virtual Reality) liittyvät ratkaisut, erilaiset liikkeen tunnistusta hyödyntävät työkalut ja lisätyn todellisuuden (AR, Augmented Reality) teknologiat.

Koulutuksia järjestetään useina ajankohtina, ensimmäinen ryhmä alkaa toukokuussa. Koulutukset ovat maksuttomia. Mikäli olet kiinnostunut, otathan yhteyttä mika.luimula@turkuamk.fi.

Koulutus

Uudet interaktiiviset teknologiaratkaisut

 • Turvakoulutus
 • Meriteollisuus
 • Digitaalinen kuntoutus ja fysioterapia

Opinnot

Uusien innovatiivisten sovellusten kehittäjä

 • tunnistaa olemassa olevat digitaaliset ratkaisut ja niiden kohderyhmät
 • perustaidot digitaalisten ratkaisujen kehitykselle hyödyntäen uusimpia interaktiivisia teknologioita
 • kykenee soveltamaan opittua teollisuusprojekteissa

Teknologioiden käytön ja soveltamisen kouluttaja

 • tunnistaa olemassa olevat digitaaliset ratkaisut ja niiden kohderyhmät
 • kuinka hyödyntää erilaisia digitaalisia ratkaisuja
 • kuinka asentaa ja käyttää laitteistoja ja ohjelmistoja

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu

Painettava elektroniikka

Haku avautuu kevään 2019 aikana.

Valmennus sisältää kokonaisuudet mm. painettavan elektroniikan valmistustekniikoista, materiaaleista, sovelluksista, suunnittelusta ja käytännön harjoittelusta. Valmennus toteutetaan pääosin etäopetuksena, osa valmennuksesta järjestetään työpajoina ja laboratoriokursseina sekä työharjoitteluna.

Painettavan elektroniikan valmennusohjelman toteuttavat yhteistyössä Oulun yliopisto ja Oamk.