Valmennukset ja Koulutukset

Investoi digikykyyn! Tutustu Digikyvykkyys-hankkeen tarjontaan.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Digitaalinen tuotekehitys

Digitaalinen tuotekehityksen valmennus tarjoaa tietokoneavusteisten ohjelmistojen (CAD/CAM/CAE), mallien (digital twin eli digitaalinen kaksonen) sekä suunnittelualustojen liittyvää osaamista sekä ymmärrystä, miten näitä voidaan hyödyntää tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Samaa koneesta tai laitteesta luotua kaksosmallia käytetään kuvaamaan todellisen koneen käyttöä ja käyttäytymistä aina konseptisuunnittelusta tuotteen valmistusprosessiin ja markkinointiin asti. Laskennallinen optimointi ja erilaiset suunnitteluanalyysit mahdollistavat koneen toimintojen optimoinnin sekä eri vaihtoehtojen kustannustehokkaan vertailun.

Digitaalinen valmistus

Digitaalisen valmistuksen valmennuksen tarjoamia keskeisiä osaamisia ovat tietokoneavusteisen valmistuksen menetelmät sekä ohjelmistot (CAD/CAM). Kappaleiden suunnittelussa ja valmistuksessa on osattava hyödyntää CNC-työstökeskuksien monipuolisia ominaisuuksia, tietokoneavusteisten osien koneistuksen simulointia postprosessoiduista ohjelmista simulointiohjelmistoon tehdyillä konemalleilla, sekä valmistusta moniakselisilla CNC-työstökoneilla. Valmistuksessa on osattava hyödyntää myös joustavia FM-valmistusjärjestelmiä ja osattava käsitellä materiaalivirtaa ko. ympäristöissä.

3D-tulostus

AM (Additive Manufacturing, ainetta lisäävä valmistus, 3D-tulostus) tarjoaa huomattavia etuja valmistavalle teollisuudelle sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Valmennuksen tarjoamia keskeisiä osaamisia ovat eri 3Dtulostusteknologioiden ja -menetelmien mahdollisuudet, erityispiirteet ja rajoitteet, 3Dtulostuksen suunnittelu- ja valmistusketju materiaalista valmiiksi komponentiksi (DfAM, tulostettavuus), 3D-tulostustettavan osan suunnittelumetodiikat, tietokoneavusteiset suunnittelutyökalut, 3Dtulostusmateriaalit ja niiden valinta sekä 3Dtulostimet ja niiden valinta.

Kevytrobotiikka

Kevytrobotiikka eli palvelurobottien tai yhteistoimintarobottien käyttö teollisuudessa lisääntyy merkittävästi. Valmennuksen tarjoamia keskeisiä osaamisia ovat valmistusprosessien potentiaalisten robotisointikohteiden tunnistaminen, robotti-investointiprojektien tehokas toteuttaminen huomioiden tekniset ja taloudelliset reunaehdot sekä turvallisuuden ja käyttäjäkokemuksen näkökulmat, robotiikan sovellettavuus ketterässä piensarjatuotannossa (simulointi, aistijärjestelmät, työkalu- ja apulaitesuunnittelu) sekä robotisoidun tuotannon huomiointi tuotesuunnittelussa.

TAMKin syksyn 2019 Tegnologiat tutuksi -koulutukset

 

 • 2.9. Robotiikka tutuksi. TAMK, B6-29
 • TULOSSA 10.10. PDM tutuksi. TAMK
 • TULOSSA 29.10. FMS tutuksi. Fastems Oy
 • TULOSSA 28.11. 3D-tulostus tutuksi. TAMK

 
Ilmoittautuminen viikkoa ennen koulutuspäivää. Lisätietoa koulutuksista Uutiset ja tapahtumat -jutuista.
 

Turun yliopisto

Digikyvyn nostopalvelut

Tulossa: Lukupiiri (dialogiin perustuvat tapaamiset) ja Karavaani (vierailuluentojen hyötykäyttö työssä).

Karavaani: Maailmanluokan asiantuntijoiden luentoja digitaalisuudesta ja liiketoiminnasta!

Turun yliopistossa ICT-alan luennoilla käy vuosittain kymmeniä asiantuntijoita pitämässä vierailuluentoja eri kursseilla. Nyt niihin voi osallistua ilman kurssille rekisteröitymistä tai muuta hankaluutta.
Digikyvykkyys-hankkeessa tarjoamme teille vaivattoman tavan päästä osalliseksi yliopistolla jaettavasta huippuluokan tiedosta ja asiantuntijuudesta.

Oheisena on lista kursseista ja linkit opinto-oppaaseen, josta saat yleiskuvan kurssien sisällöistä ja aikatauluista. Osa kursseista voi olla jo käynnissä, mutta älä anna sen häiritä kiinnostustasi.
Ilmoita sinua kiinnostavat koulutukset allekirjoittaneille, niin selvitämme tarkemmin ko. kurssien käytännön toteutusta, aikatauluja ja vierailijaluentoja. Tämän jälkeen voit paremmin suunnitella luentoihin osallistumistasi ja pystyt päättämään, mihin opintojaksoihin haluat osallistua.

Tule kuuntelemaan, esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan omien alojensa asiantuntijoiden kanssa! Liity Karavaaniin!

Syysterveisin,

Eva Collanus – eva.s.collanus@utu.fi
Ville Harkke – ville.harkke@utu.fi
Ari Helin – ari.helin@utu.fi

Syksyn 2019 Karavaani-luennot:

Data-analytiikka
Algorithm Design2.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_3108/2296
Advanced Algorithm Design28.10. – ​22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_3109/3254
Data Analysis and Knowledge Discovery28.10. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_3103/1656
Vuorovaikutusmuotoilu
Data ja vuorovaikutus2.9. – 3.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_3104/1690
Game Testing2.9. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_3127/10059
Introduction to Game Development Tools5.9. – 5.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_2081/3263
Gamification and Serious Games28.10. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_8969/10074
Kieliteknologia
Korpuksia ja kieliteknologiaa2.9. – 28.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKLT0040/8502
Automaattinen tekstiprosessointi28.10. – 19.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKLT0030/8503
Terveysteknologia
Healthcare Information Systems2.9. – 13.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TJ093055/1107
Software Design and Architecture2.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8103/9933
Acquisition and Analysis of Biosignals28.10. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK0042/2301
Sulautetut järjestelmät
Analog IC Design2.9. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8088/10106
Embedded IoT Programming2.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8081/2303
Energy Efficient Embedded Electronics2.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK1057/3465
HDL Based Design18.9. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8067/3464
Sensors and Interfaces28.10. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8086/9262
Tietoturva
Information Technology and Ethics2.9. – 8.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TJ093222/1114
Management of Information System Security2.9. – 13.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TJ093150/1113
Privacy and Security for Software Systems28.10. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8102/9932
Security Engineering28.10. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK0039/3476
Ohjelmistotekniikka
Embedded IoT Programming2.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8081/2303
Software Design and Architecture2.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8103/9933
Tietojenkäsittely
Introduction to Programming2.9. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/BIOI2250/1652
Tietojenkäsittelyn perusteet 12.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_5736/1692
Technological Phenomena in Context28.10. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK2039/8673
Tietojärjestelmät
ATK-avusteinen tilintarkastus ja järjestelmätarkistus2.9. – 13.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LT013047/1111
Project Management2.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK0044/1799
Advanced Strategic Management in the Digital Economy14.10. – 9.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO023066/7891

Kevään 2019 aikana pidetiin seuraavia luentoja:

Digivajeen paikkauspalvelut

Tulossa: Match-making for U (omaksu uusi asia uusien osaajien kanssa oppien) ja U-SE (teknologian soveltajien ja tuottajien vuoropuhelut, ”you see..”).

U-Se eli ”Kokeile&Kysy” –palvelu on kehitetty terveysteknologiayrityksiltä saatujen tarpeiden perusteella.

Perusidea on tarjota tiiviitä mutta tehokkaita vuoropuheluja terveysteknologiayrityksen ja käyttäjäryhmien kanssa. Tässä käyttäjäryhmä on hoitotieteen maisteriopiskelijoita. Eli teknologia ja itse työn tekeminen ja tekijät kohtaavat rakentavan keskustelun merkeissä.
Mitä Kokeile & Kysy vaatii yritykseltä? Se tarvitsee muutaman tunnin itse tapaamiseen ja pientä valmistelua etukäteen. Jälkitoimet riippuvat tietysti siitä mitä ja kuinka paljon hyviä asioita tulee esiin.

Pääsette mukaan keväällä (huhti-kesäkuu) toteutettaviin Kokeile & Kysy –tapahtumiin

a)  ottamalla yhteyttä antti.tuomisto@utu.fi ja kertomalla että ”Kiinnostaa!”
b)  miettimällä alla olevia seikkoja. Näitä voidaan työstää sitten yhdessäkin.

 1. miettikää minkä tuotteen/palvelun/toiminnon haluatte ottaa keskustelun ja käytön demoamisen kohteeksi
 2. kirjoittakaa siitä max A4 alustus, saa olla kuvia ja linkkejä
 3. järjestämme tilaisuuden (n. 2 tuntia, meillä tai teillä), jossa asiaan perehtynyt hoitotieteen tiimi osallistuu fasilitoimaamme keskusteluun
 4. lopuksi sovitaan jatkotoimista, kerätään palaute ja kehitysideat, ja mahdollinen uusintakierros

Yksinkertaista. Toivottavasti myös kaunista ja antoisaa!
Jos siis kiinnostaa olla mukana niin ole yhteydessä, mietitään sisältöä ja sovitaan ajankohta.

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Digikyvykkyys-projektissa koulutetaan asiantuntijoita, jotka hallitsevat uusimmat interaktiiviset teknologiat digitaalisessa kuntoutuksessa, turvakoulutuksessa tai meriteollisuudessa. Koulutusta tullaan tarjoamaan kehittäjille uusien työkalujen käytössä sekä niitä soveltaville ammattilaisille. Erilaisia hyödynnettäviä teknologioita ovat esimerkiksi virtuaalitodellisuuteen (VR, Virtual Reality) liittyvät ratkaisut, erilaiset liikkeen tunnistusta hyödyntävät työkalut ja lisätyn todellisuuden (AR, Augmented Reality) teknologiat.

Koulutuksia järjestetään useina ajankohtina, ensimmäinen ryhmä alkaa toukokuussa. Koulutukset ovat maksuttomia. Mikäli olet kiinnostunut, otathan yhteyttä mika.luimula@turkuamk.fi.

Koulutus

Uudet interaktiiviset teknologiaratkaisut

 • Turvakoulutus
 • Meriteollisuus
 • Digitaalinen kuntoutus ja fysioterapia

Opinnot

Uusien innovatiivisten sovellusten kehittäjä

 • tunnistaa olemassa olevat digitaaliset ratkaisut ja niiden kohderyhmät
 • perustaidot digitaalisten ratkaisujen kehitykselle hyödyntäen uusimpia interaktiivisia teknologioita
 • kykenee soveltamaan opittua teollisuusprojekteissa

Teknologioiden käytön ja soveltamisen kouluttaja

 • tunnistaa olemassa olevat digitaaliset ratkaisut ja niiden kohderyhmät
 • kuinka hyödyntää erilaisia digitaalisia ratkaisuja
 • kuinka asentaa ja käyttää laitteistoja ja ohjelmistoja

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu

Painettava elektroniikka

Haku avautuu loppusyksystä 2019.

Valmennus sisältää kokonaisuudet mm. painettavan elektroniikan valmistustekniikoista, materiaaleista, sovelluksista, suunnittelusta ja käytännön harjoittelusta. Valmennus toteutetaan pääosin etäopetuksena, osa valmennuksesta järjestetään työpajoina ja laboratoriokursseina sekä työharjoitteluna.

Painettavan elektroniikan valmennusohjelman toteuttavat yhteistyössä Oulun yliopisto ja Oamk.