Valmennukset ja Koulutukset

Investoi digikykyyn! Tutustu Digikyvykkyys-hankkeen tarjontaan.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

Digitaalinen tuotekehitys

Digitaalinen tuotekehityksen valmennus tarjoaa tietokoneavusteisten ohjelmistojen (CAD/CAM/CAE), mallien (digital twin eli digitaalinen kaksonen) sekä suunnittelualustojen liittyvää osaamista sekä ymmärrystä, miten näitä voidaan hyödyntää tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Samaa koneesta tai laitteesta luotua kaksosmallia käytetään kuvaamaan todellisen koneen käyttöä ja käyttäytymistä aina konseptisuunnittelusta tuotteen valmistusprosessiin ja markkinointiin asti. Laskennallinen optimointi ja erilaiset suunnitteluanalyysit mahdollistavat koneen toimintojen optimoinnin sekä eri vaihtoehtojen kustannustehokkaan vertailun.

Digitaalinen valmistus

Digitaalisen valmistuksen valmennuksen tarjoamia keskeisiä osaamisia ovat tietokoneavusteisen valmistuksen menetelmät sekä ohjelmistot (CAD/CAM). Kappaleiden suunnittelussa ja valmistuksessa on osattava hyödyntää CNC-työstökeskuksien monipuolisia ominaisuuksia, tietokoneavusteisten osien koneistuksen simulointia postprosessoiduista ohjelmista simulointiohjelmistoon tehdyillä konemalleilla, sekä valmistusta moniakselisilla CNC-työstökoneilla. Valmistuksessa on osattava hyödyntää myös joustavia FM-valmistusjärjestelmiä ja osattava käsitellä materiaalivirtaa ko. ympäristöissä.

3D-tulostus

AM (Additive Manufacturing, ainetta lisäävä valmistus, 3D-tulostus) tarjoaa huomattavia etuja valmistavalle teollisuudelle sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Valmennuksen tarjoamia keskeisiä osaamisia ovat eri 3Dtulostusteknologioiden ja -menetelmien mahdollisuudet, erityispiirteet ja rajoitteet, 3Dtulostuksen suunnittelu- ja valmistusketju materiaalista valmiiksi komponentiksi (DfAM, tulostettavuus), 3D-tulostustettavan osan suunnittelumetodiikat, tietokoneavusteiset suunnittelutyökalut, 3D-tulostusmateriaalit ja niiden valinta sekä 3Dtulostimet ja niiden valinta.

Kevytrobotiikka

Kevytrobotiikka eli palvelurobottien tai yhteistoimintarobottien käyttö teollisuudessa lisääntyy merkittävästi. Valmennuksen tarjoamia keskeisiä osaamisia ovat valmistusprosessien potentiaalisten robotisointikohteiden tunnistaminen, robotti-investointiprojektien tehokas toteuttaminen huomioiden tekniset ja taloudelliset reunaehdot sekä turvallisuuden ja käyttäjäkokemuksen näkökulmat, robotiikan sovellettavuus ketterässä piensarjatuotannossa (simulointi, aistijärjestelmät, työkalu- ja apulaitesuunnittelu) sekä robotisoidun tuotannon huomiointi tuotesuunnittelussa.

TAMKin syksyn 2019 Tegnologiat tutuksi -koulutukset

 • 2.9. Robotiikka tutuksi. TAMK, B6-29
 • TULOSSA 10.10. PDM tutuksi. TAMK
 • TULOSSA 29.10. FMS tutuksi. Fastems Oy
 • TULOSSA 28.11. 3D-tulostus tutuksi. TAMK

Ilmoittautuminen viikkoa ennen koulutuspäivää. Lisätietoa koulutuksista Uutiset ja tapahtumat -jutuista.

Turun yliopisto

Digikyvyn nostopalvelut

Tulossa: Lukupiiri (dialogiin perustuvat tapaamiset) ja Karavaani (vierailuluentojen hyötykäyttö työssä).

Karavaani: Maailmanluokan asiantuntijoiden luentoja digitaalisuudesta ja liiketoiminnasta!

Turun yliopistossa ICT-alan luennoilla käy vuosittain kymmeniä asiantuntijoita pitämässä vierailuluentoja eri kursseilla. Nyt niihin voi osallistua ilman kurssille rekisteröitymistä tai muuta hankaluutta.
Digikyvykkyys-hankkeessa tarjoamme teille vaivattoman tavan päästä osalliseksi yliopistolla jaettavasta huippuluokan tiedosta ja asiantuntijuudesta.

Oheisena on lista kursseista ja linkit opinto-oppaaseen, josta saat yleiskuvan kurssien sisällöistä ja aikatauluista. Osa kursseista voi olla jo käynnissä, mutta älä anna sen häiritä kiinnostustasi.
Ilmoita sinua kiinnostavat koulutukset allekirjoittaneille, niin selvitämme tarkemmin ko. kurssien käytännön toteutusta, aikatauluja ja vierailijaluentoja. Tämän jälkeen voit paremmin suunnitella luentoihin osallistumistasi ja pystyt päättämään, mihin opintojaksoihin haluat osallistua.

Tule kuuntelemaan, esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan omien alojensa asiantuntijoiden kanssa! Liity Karavaaniin!

Kevätterveisin,

Eva Collanus – eva.s.collanus@utu.fi
Ville Harkke – ville.harkke@utu.fi
Ari Helin – ari.helin@utu.fi

Kevään 2020 Karavaani-kursseja!

Mixed reality -kurssilla käsitellään muun muassa yhdistettyä todellisuutta, virtuaali- ja lisättyä todellisuutta, käytettävyyttä sekä ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta.
– maalis-huhtikuussa vierailuluentoja, aikataulut eivät vielä selvillä.
– luentoja maanantaisin 14-16 (Natura LS XI) sekä torstaisin 12-14 (Agora LS XXII)

Human element in information security -kurssilla käsitellään tietoturvateknologioita, uhkia sekä riskejä. Tarkoituksena on oppia huomaamaan ja minimoimaan ihmisen toiminnasta johtuvia tietoturvariskejä.
– luennot tiistaisin 12-14 ( IT-luokka Q111, Q112) sekä kesiviikkoisin 8-10 (Agora IT-luokka K126A, K126B).

Enterprise architecture -kurssi kattaa perustiedot lähestymistavoista kuvata ja hallita organisaation tietovarojen liiketoiminnan yhdenmukaistamista. Erityistä huomiota kiinnitetään palvelukomponentteihin liiketoiminnan rakennuspalikoina.
– vierailuluentoja maalis-huhtikuussa, aikataulut eivät vielä selvillä.
– luentoja torstaisin 12-14 (TSE Osuuskauppa-Sali).

IoT systems: design and applications -kurssilla tarkoituksena on ymmärtää IoT:n haasteita suunnittelussa, ja oppia IoT:n sovellutuksia. Lisäksi käsitellään muun muassa spesifikointimalleja ja kieliä, jotka käyttävät jaettua muistia, sekä laitteistolaitteita.
– luentoja tiistaisin 12-14 (Agora 110C).

Deep learning -kurssilla käydään läpi muun muassa tekoälyn, koneoppimisen ja syväoppimisen konteksteja sekä taustatietoja. Erityisesti keskitytään syväoppimiseen ja milloin sitä voidaan käyttää.
– luentoja torstaisin klo 10-12 (Agora LS XXI).

 

Syksyn 2019 Karavaani-luennot: Huom! Osa tarjolla myös syksyllä 2020!

Data-analytiikka
Algorithm Design2.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_3108/2296
Advanced Algorithm Design28.10. – ​22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_3109/3254
Data Analysis and Knowledge Discovery28.10. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_3103/1656
Vuorovaikutusmuotoilu
Data ja vuorovaikutus2.9. – 3.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_3104/1690
Game Testing2.9. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_3127/10059
Introduction to Game Development Tools5.9. – 5.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_2081/3263
Gamification and Serious Games28.10. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_8969/10074
Kieliteknologia
Korpuksia ja kieliteknologiaa2.9. – 28.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKLT0040/8502
Automaattinen tekstiprosessointi28.10. – 19.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKLT0030/8503
Terveysteknologia
Healthcare Information Systems2.9. – 13.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TJ093055/1107
Software Design and Architecture2.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8103/9933
Acquisition and Analysis of Biosignals28.10. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK0042/2301
Sulautetut järjestelmät
Analog IC Design2.9. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8088/10106
Embedded IoT Programming2.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8081/2303
Energy Efficient Embedded Electronics2.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK1057/3465
HDL Based Design18.9. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8067/3464
Sensors and Interfaces28.10. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8086/9262
Tietoturva
Information Technology and Ethics2.9. – 8.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TJ093222/1114
Management of Information System Security2.9. – 13.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TJ093150/1113
Privacy and Security for Software Systems28.10. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8102/9932
Security Engineering28.10. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK0039/3476
Ohjelmistotekniikka
Embedded IoT Programming2.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8081/2303
Software Design and Architecture2.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK8103/9933
Tietojenkäsittely
Introduction to Programming2.9. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/BIOI2250/1652
Tietojenkäsittelyn perusteet 12.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TKO_5736/1692
Technological Phenomena in Context28.10. – 22.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK2039/8673
Tietojärjestelmät
ATK-avusteinen tilintarkastus ja järjestelmätarkistus2.9. – 13.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LT013047/1111
Project Management2.9. – 27.10.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK0044/1799
Advanced Strategic Management in the Digital Economy14.10. – 9.12.https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO023066/7891

Kevään 2019 aikana pidetiin seuraavia luentoja:

Digivajeen paikkauspalvelut

Tulossa: Match-making for U (omaksu uusi asia uusien osaajien kanssa oppien) ja U-SE (teknologian soveltajien ja tuottajien vuoropuhelut, ”you see..”).

U-Se eli ”Kokeile&Kysy” –palvelu on kehitetty terveysteknologiayrityksiltä saatujen tarpeiden perusteella.

Perusidea on tarjota tiiviitä mutta tehokkaita vuoropuheluja terveysteknologiayrityksen ja käyttäjäryhmien kanssa. Tässä käyttäjäryhmä on hoitotieteen maisteriopiskelijoita. Eli teknologia ja itse työn tekeminen ja tekijät kohtaavat rakentavan keskustelun merkeissä.
Mitä Kokeile & Kysy vaatii yritykseltä? Se tarvitsee muutaman tunnin itse tapaamiseen ja pientä valmistelua etukäteen. Jälkitoimet riippuvat tietysti siitä mitä ja kuinka paljon hyviä asioita tulee esiin.

Pääsette mukaan keväällä (huhti-kesäkuu) toteutettaviin Kokeile & Kysy –tapahtumiin

a)  ottamalla yhteyttä antti.tuomisto@utu.fi ja kertomalla että ”Kiinnostaa!”
b)  miettimällä alla olevia seikkoja. Näitä voidaan työstää sitten yhdessäkin.

 1. miettikää minkä tuotteen/palvelun/toiminnon haluatte ottaa keskustelun ja käytön demoamisen kohteeksi
 2. kirjoittakaa siitä max A4 alustus, saa olla kuvia ja linkkejä
 3. järjestämme tilaisuuden (n. 2 tuntia, meillä tai teillä), jossa asiaan perehtynyt hoitotieteen tiimi osallistuu fasilitoimaamme keskusteluun
 4. lopuksi sovitaan jatkotoimista, kerätään palaute ja kehitysideat, ja mahdollinen uusintakierros

Yksinkertaista. Toivottavasti myös kaunista ja antoisaa!
Jos siis kiinnostaa olla mukana niin ole yhteydessä, mietitään sisältöä ja sovitaan ajankohta.

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Digikyvykkyys-projektissa koulutetaan asiantuntijoita, jotka hallitsevat uusimmat interaktiiviset teknologiat digitaalisessa kuntoutuksessa, turvakoulutuksessa tai meriteollisuudessa. Koulutusta tullaan tarjoamaan kehittäjille uusien työkalujen käytössä sekä niitä soveltaville ammattilaisille. Erilaisia hyödynnettäviä teknologioita ovat esimerkiksi virtuaalitodellisuuteen (VR, Virtual Reality) liittyvät ratkaisut, erilaiset liikkeen tunnistusta hyödyntävät työkalut ja lisätyn todellisuuden (AR, Augmented Reality) teknologiat.

Koulutuksia järjestetään useina ajankohtina, ensimmäinen ryhmä alkaa toukokuussa. Koulutukset ovat maksuttomia. Mikäli olet kiinnostunut, otathan yhteyttä mika.luimula@turkuamk.fi.

Koulutus

Uudet interaktiiviset teknologiaratkaisut

 • Turvakoulutus
 • Meriteollisuus
 • Digitaalinen kuntoutus ja fysioterapia

Opinnot

Uusien innovatiivisten sovellusten kehittäjä

 • tunnistaa olemassa olevat digitaaliset ratkaisut ja niiden kohderyhmät
 • perustaidot digitaalisten ratkaisujen kehitykselle hyödyntäen uusimpia interaktiivisia teknologioita
 • kykenee soveltamaan opittua teollisuusprojekteissa

Teknologioiden käytön ja soveltamisen kouluttaja

 • tunnistaa olemassa olevat digitaaliset ratkaisut ja niiden kohderyhmät
 • kuinka hyödyntää erilaisia digitaalisia ratkaisuja
 • kuinka asentaa ja käyttää laitteistoja ja ohjelmistoja

Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu

Painettavan elektroniikan osaaja 

Painettava elektroniikka on toiminnallisten materiaalien painamista perinteisillä painomenetelmillä eri painoalustoille. Yhä useammat toimialat hyödyntävät painettavaa tekniikkaa, esimerkkeinä ovat valaistus, autoteollisuus, terveys ja hyvinvointisovellukset, pikadiagnostiikka ja rakentaminen. Oulun alueella painettava elektroniikka on yksi nopeasti kasvava alue. Alueella on syntynyt viime vuosina useita painettavaa tekniikkaa hyödyntäviä yrityksiä ja alan erityisosaajista on pulaa.

Oulun Yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy järjestävät yhteistyössä painettavan elektroniikan valmennuskokonaisuuden. Valmennuksessa annetaan teoriapohja sekä käytännön koulutusta valmistusprosesseissa käytettäviin painotekniikoihin, materiaaleihin, suunnitteluun ja testauksiin sekä laboratorioturvallisuuden perusperiaatteet. Kokonaisuuteen kuuluu myös yritystoimeksiantona tai yrityksessä tehtävä projektityö. Koulutuksen aikana on mahdollista osallistua myös myöhemmin ilmoitettaviin työpajoihin eri aihealueista, esimerkiksi ympäristön pikatestisovellukset, rakenteellinen elektroniikka yms.

Valmennettavat voivat suorittaa 32 op:n Painettavan elektroniikan osaaja- valmennuskokonaisuuden tai räätälöidä koulutuspaletista haluamansa kokonaisuuden huomioiden osaamistavoitteen ja aiemman osaamisen sekä työkokemuksen. Valmennuskokonaisuus soveltuu työttömille ja työttömyysuhan alaisille omaehtoiseen koulutukseen tai sivutoimiseen opiskeluun. Myös työssäkäyvät voivat päivittää osaamistaan valitsemillaan moduuleilla. 

Tavoite:

Valmennusjaksojen jälkeen osallistujalla on osaamista siitä, miten tuotteita ja sovelluksia valmistetaan ja kehitetään painettavaa elektroniikkaa hyödyntäen. Koulutuksen pääpaino on uutta tekniikkaa hyödyntävien tuotteiden valmistus, suunnittelu ja kehittäminen yhdessä eri toimialojen yritysten kanssa. Valmennetut vievät valmennuksissa kertynyttä osaamistaan ja kokemustaan yrityksiin ja pienentävät siten yritysten havaittua osaajavajetta.

Kohderyhmä:

 • Työnhakijat ja alanvaihtajat
 • ICT-alan ja niitä tukevien tekniikan ja luonnontieteen alojen korkeakoulutetut
 • Alalla työskentelevät, jotka haluavat lisäkoulutusta painettavasta tekniikasta
 • Yritykset, joissa tarvitaan erityisosaamista painettavasta tekniikasta

Esitieto/koulutus/osaamis- vaatimukset:

Ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava tai vähintään kandidaatin yliopistotutkinto teknisten tai luonnontieteiden alalta

Riittävä englannin kielen taito. Koulutusmateriaali on pääosin englanniksi.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuspaketista voi valita haluamansa moduulit koulutustarpeen mukaisesti. Opintokokonaisuus on yhteensä 32 opintopistettä. Koulutuksessa järjestetään lisäksi lyhyitä työpajoja, jotka voit lisätä valmennuskokonaisuuteen. Työpajojen aiheet ilmoitetaan myöhemmin.

Kesto:

Koulutus aloitetaan 1/2020 verkko-opintojaksolla Printed Electronics. Tämä moduuli on tarjolla itseopiskeluun 31.10.2020 saakka.  

Kouluttajat:

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun painettavaan elektroniikkaan erikoistuneet tutkijat ja opettajat.

Oulun yliopisto: professori Tapio Fabritius, dosentti Rafal Sliz

Oamk: lehtori Harri Määttä, tutkija Tomi Tuomaala, erikoistutkija Marja Nissinen, projektisuunnittelija Niina Torniainen

Koulutustyyppi ja koulutuspaikka:

Koulutus toteutetaan monimuoto -opetuksena moduulista riippuen. Lähikoulutus, ryhmätyöt ja laboratoriokurssit järjestetään Linnamaan kampuksella Oulun yliopiston tai Oulun ammattikorkeakoulun tiloissa. Verkko-opetuksessa käytämme Moodle oppimisympäristöä. Itsenäistä opiskelua varten ovat Linnanmaan kampuksen tilat soveltuvin osin käytettävissä

Oamk hyödyntää sekä etä- että kontaktiopetuksessa työpajamenetelmiä. Työpajoissa opiskelijat kehittävät valmennukseen liittyviä projekteja, joiden aiheet tulevat alueen yrityksiltä. Jokaisella yritystoimeksiannolla on nimetty yritysedustaja sekä ohjaava opettaja, joka kommentoi ja ohjaa työtä. Projektikokonaisuuden voi suorittaa myös yrityksessä.

Koulutettavien määrä:

Laboratoriotöitä sisältäville kursseilla (Advanced printed electronics ja Printed electronics design and construction exercise) valmennettavien määrä on rajoitettu ja näihin moduuleihin haetaan valmennuspaikkaa erillisesti. Painettavan elektroniikan osaajan kokonaisuuden -suorittavat ovat ensisijaisia laboratoriokursseille valittavia.  Muihin moduuleihin osallistujamäärää ei ole rajoitettu.

Ilmoittautuminen:

 • Painettavan elektroniikan osaaja- valmennuskokonaisuuteen tammikuu 2020.
 • yksittäisille kursseille ilmoittautuminen viimeistään 2 viikkoa ennen kurssin alkua
 • Ilmoittautumislomake avataan tälle sivulle.

Yhteyshenkilöt

 • Valmennuskokonaisuus: Eero Huttunen, eero.j.huttunen(at)oulu.fi
 • Yksittäiset kurssit, katso kurssitarjotin (julkaistaan myöhemmin)
 • Painettavan elektroniikan valmennuksen omaehtoista koulutusta tai lyhytaikaista sivutoimista opiskelua työttömyysetuudella suunnittelevien yhteydenotot palvelujohtaja Jussi Leponiemi, 0295 056 706, S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi
OpintojaksoJärjestäjäToteutusLaajuusAjankohta
Printed electronicsOamkVerkkokurssi (on-line). Kurssi tai vastaavat tiedot ovat edellytyksenä Advanced Printed Electronics labs- kurssille.  5 cr1/ 2020. auki lokakuun 2020 loppuun
Advanced Printed Electronics labsOamkLaboratorioharjoituksia 21 tuntia, itsenäistä työskentelyä ja ryhmätöitä. Kurssille osallistuminen edellyttää Printed Electronics kurssin suorittamista tai vastaavaa osaamista.  3 cr2 / 2020
Printed electronics projectOamkJoustava toteutustapa: itsenäistä sekä ohjattua työskentelyä työryhmissä tai yrityksessä. 9 cr3 / 2020
Printed electronics materials and componentsOulun yliopistoLuennot ja itsenäinen työskentely 5 cr1 / 2020
Testing Techniques of Electronics and printed electronicsOulun yliopistoLuennot, laboratorioharjoituksia ja itsenäistä työskentelyä. 5 cr3 / 2020
Printed electronics design and construction exerciseOulun yliopistoItseopiskelua ja ohjattua laboratoriotyöskentelyä.

Kurssi pidetään englanniksi

 5 cr4 / 2020
YhteensäOamk 17op

OY 15op

32 cr

Ilmoittautuminen: