Vastaus digitalisaation haasteisiin

Digiosaamisesta ja digiosaajista on pulaa. Digikyvykkyys-hanke valmentaa nopeasti ammattitaitoista työvoimaa 6Aika-kaupunkien alueilla toimivien yritysten tarpeisiin sekä parantaa yritysten digitaitoja. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2020. Valmennusten sisältö painottuu alueittain:

  • Oulun seutu: painettava elektroniikka
  • Turun seutu: meri- ja metalliteollisuus sekä terveysteknologia
  • Tampereen seutu: digitaalinen tuotekehitys ja valmistus, 3D-tulostus sekä palvelurobotiikka

Digikykyä edistämässä